Data HK 2021 – Data Hongkong Terlengkap Tahun 2021

data hk

Halaman data hk 2021 ini berisikan kumpulan data hk terlengkap yang diambil dari hasil pengeluaran togel hongkong tahun 2021

Dibawah ini adalah tabel berisikan data hongkong terlengkap dan terbaru dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021

TAHUN 2016
SN SL RB KM JM SB MG
8230 8982 7011 2390 0798 9243 5309
5640 7153 8635 6906 2065 1367 2588
4708 5464 2961 0143 0385 4394 1907
0623 4382 7076 2435 3608 7456 3043
8311 0761 1960 7436 9576 0920 4294
8157 9637 5894 1181 7380 3968 1776
5905 8540 2543 7260 9405 4074 1026
0746 9800 2024 9717 5913 4035 3673
8131 5162 9924 2753 0688 1726 8016
9581 3135 6805 7691 3495 0684 1143
2989 0213 7110 5967 4713 2192 9032
8352 4800 1306 2823 9101 3648 4064
4210 8691 5007 6484 3170 6432 0912
8043 7781 1507 5879 6829 0410 9076
6934 4856 1697 3039 1101 3864 4143
7990 6537 2539 0913 0827 6809 2651
4281 8929 8048 0425 1752 7297 9131
3309 4975 6045 7613 0072 6249 5697
8963 0652 8160 5474 6109 4485 3929
5021 3963 7306 7082 8743 0824 7962
1770 4605 0616 5063 0317 4156 8571
1964 9587 9338 8312 3810 2078 4607
1180 3272 7056 5860 4525 1344 9064
2914 0370 4113 2684 9577 5271 8138
7191 5925 9805 9139 0431 2897 7464
1084 9301 4946 8022 4238 0362 9313
5880 8295 8784 0908 1525 4915 9675
3101 4562 2276 5787 1870 4098 7061
3506 6074 2988 9370 5346 9236 1992
7129 3287 7708 1628 0181 7164 3248
5343 7821 9508 2740 1765 5015 4263
3047 1479 5673 3492 1378 7629 9434
3126 2755 2201 1369 6861 9173 7019
9459 3247 5819 4383 2701 8367 4831
6856 1539 4278 9634 0994 2719 5077
1086 7601 8428 9178 3171 4048 6286
2522 1834 8794 3582 7198 5129 6117
0494 3965 5519 9546 2682 8579 5628
3202 4659 1055 8643 0406 6945 1175
8308 9294 3794 0329 5346 8757 4508
2162 6411 8605 1474 6751 2805 3048
9038 0163 5521 9314 7213 1282 4577
8459 2067 3117 7386 9743 2869 9806
4595 1246 0125 8487 3781 6213 4837
0115 7925 4169 2693 8727 4635 4406
6071 9437 7962 8126 1914 7687 6089
5112 8391 0783 4634 6804 1355 9031
2181 2419 5963 9602 8335 0941 5826
4165 9286 2087 1848 8803 9435 6185
7073 1145 5651 0973 3702 3291 5017
7819 1622 9569 8153 6043 8902 5040
TAHUN 2017
SN SL RB KM JM SB MG
0837 4893 9620 3196 4207 7863 8823
0511 8025 7208 3069 6576 9232 4978
5725 0734 3771 7560 3406 0748 6311
6951 3546 7587 1705 5069 3681 1882
4278 0656 7136 8684 9760 2938 2096
7511 0487 6307 4502 8920 1885 3052
7003 2825 6715 5261 9113 3269 1577
3831 7319 5095 2189 4282 1197 7303
0532 1361 9658 2526 0757 5913 6792
6645 9234 8404 3720 2621 0742 1097
7588 8042 6949 0719 9285 8807 5178
0386 4911 3604 9534 2540 9439 5926
8003 5786 1085 2462 6991 8245 4419
7668 8494 0533 9082 2739 0692 5190
7875 9838 6704 1164 5183 3120 8269
0985 2061 3414 6108 7112 3574 7846
6621 0603 9080 4912 5939 1843 2411
7492 8132 2087 3489 6978 3039 6673
6596 0729 4013 1167 8670 4719 2960
0582 3494 7239 4075 6206 5487 2642
2813 5201 1931 6843 9107 1622 8072
3740 4613 7545 2507 8997 3749 1182
4081 7043 9366 3072 1855 3212 7256
1560 6382 8926 1650 8470 7498 1097
2940 0456 3768 4246 6373 2452 0786
1648 2177 8908 9052 3412 0051 1267
6130 1716 1378 8603 9504 5814 3042
9423 4568 1783 0524 8098 6167 3806
7301 2732 8746 9602 5080 8472 6034
4853 0287 5127 4815 9782 3191 2943
3649 8539 0423 5048 7964 8332 3425
9412 7204 6787 8075 1566 4201 0391
5946 9302 4027 6593 7935 0964 2705
3608 8498 1266 7135 0152 2391 6790
5446 1951 8505 4702 3495 7296 5534
0969 7645 8177 9139 8892 5937 4907
6370 2439 8971 1647 0405 4651 2717
6188 9058 3570 8095 4366 7185 6215
0769 4101 9822 6270 3240 7823 0474
7938 6814 9015 2734 5343 1699 7104
3103 9076 3501 7959 1669 0643 5247
7807 3762 9126 6703 1388 4121 2351
7682 2354 5567 1483 9043 3306 4138
0976 0815 2610 5267 1944 8151 7391
9658 8476 9076 2982 8806 5204 5786
0807 2048 3143 5291 9581 4192 9819
7445 9183 7617 4822 0886 2895 3482
1228 8479 0049 9417 7278 8756 1168
9404 5091 4043 2146 3828 8104 5394
9755 6214 9929 2362 8667 9096 1844
5195 1536 4565 1381 6601 4315 7061
5749 7321 0988 3584 8929 2008 1403
9981 8042 0878 1915 0249 1438 9275
TAHUN 2018
SN SL RB KM JM SB MG
2672 5833 8708 4821 0112 2173 8982
5020 4757 6115 3691 8200 9159 7445
0681 2028 1938 7320 5579 3610 0611
4201 5650 0608 8476 9156 7087 9528
4517 7862 3880 7454 8616 4528 0150
9075 8511 1363 2803 7936 2047 3768
0713 1684 5530 3217 3975 7068 8223
9016 2728 5403 6339 4945 2982 0713
8871 0456 6090 9768 3617 1074 7821
2452 5700 9157 2853 0501 1824 9835
6285 4183 1057 6376 6045 3170 3693
0021 1747 8750 0601 5513 3560 6846
3605 2167 8334 6420 9028 0574 8194
1093 0775 2388 4197 8617 5693 3771
0466 9315 8219 3428 3058 0490 7692
9953 4389 0149 7876 2994 7453 8284
6700 2177 3610 0265 9368 8312 1702
6658 3105 5485 8698 6312 1169 9764
5997 2715 1094 4071 2656 4724 9408
3707 6094 0180 9459 0292 7608 1270
3309 5256 8736 2035 1351 3060 4110
4479 1609 7656 7317 9308 1229 3010
5705 7063 3463 9573 1105 9589 9786
8550 7378 2638 1344 2207 4035 7323
7126 2309 8669 0794 4019 1471 9453
0221 6795 6607 9523 8179 2551 0850
4688 1248 0767 4356 8773 5716 6078
9121 4169 9983 2414 7841 8238 1179
8475 9237 2066 7419 9059 1597 6229
7803 3251 3098 1583 4580 2756 3957
6175 4896 8421 7620 7448 8780 5033
5290 7459 1369 3141 8896 2319 9683
5091 4034 1920 8329 0157 4297 2879
6047 0785 1900 7961 1120 3644 0191
6081 4692 0394 4448 7591 8062 1486
9816 8179 4996 2180 0242 5054 2677
2578 7145 6075 4519 3416 7401 1890
1281 5361 6995 5467 7039 0678 9353
2709 6112 5890 8730 8847 2945 3498
1043 5683 1792 7590 4029 7282 0379
0844 3924 5145 3852 6191 8426 0756
5982 6498 7742 9426 3979 5468 9838
9500 4870 7132 2351 8813 7634 2099
9583 7652 0354 0653 5733 6235 4285
0015 5511 3103 3173 8469 4757 0561
9345 5189 6823 6351 1475 9165 6841
7761 0130 4569 0656 6769 1428 5698
9576 7754 5930 8903 1131 2920 4556
1534 4367 0388 1932 2013 7890 6351
7960 8355 5503 8202 6887 1168 6590
8154 7471 4588 3652 3580 9022 2366
4933 6688 7308 6108 6392 3201 6674
TAHUN 2019
SN SL RB KM JM SB MG
8693 1281 3685 6119 1968 1301 0674
3270 6405 9735 5906 9562 5248 8972
2679 7112 5369 4816 3433 3899 4458
4268 1606 5885 2065 2593 7037 1208
1210 0081 0575 2611 6028 0643 4625
3130 6777 0096 5303 2513 0789 4652
4822 5383 0658 7740 0871 1755 2919
9797 9579 6808 6390 4967 3342 1395
7319 0139 0113 2358 6667 3205 8971
0896 6981 1721 4937 4719 2747 7455
7802 5877 3967 0166 9664 2326 9013
9953 5677 7319 5795 5416 6049 7715
5062 1024 9103 3177 2020 8696 5170
4067 0731 5790 5139 6794 0996 1418
1693 3377 6231 4173 5429 7395 2459
8477 1627 6066 1571 6224 5080 2866
6855 5395 0622 0844 4266 7984 4981
4927 2107 2989 6979 8509 2734 2808
6883 3256 9024 2646 5026 6221 2426
8523 5428 0308 0289 1528 4389 0258
8666 4959 8604 5596 4340 7580 9836
8585 3866 1163 4680 8261 2559 2030
0297 9134 8341 4436 9490 0663 6655
9266 6881 2741 9131 9145 0634 3364
5477 4884 1816 1060 9162 4476 6782
6979 6928 8242 2942 7566 0199 1052
6233 6612 0599 9514 9147 7521 6546
5012 3515 4531 1655 3228 9778 8971
0067 5554 2308 0855 0445 2232 8589
3032 6277 9688 6432 7438 0044 9677
2261 5086 6555 1585 8836 0006 7828
6684 0209 4584 1645 5376 2316 8092
1162 5675 9389 7499 3296 9479 5297
2635 9876 3374 0180 2597 9539 4609
0167 8378 0157 7127 4567 3467 5455
8779 2867 8902 3099 1726 2140 7764
9069 1323 6188 3950 1471 0151 7753
3841 8288 0635 6783 9961 0431 3157
7807 0052 3028 4273 2925 3181 7062
6167 3904 8948 4713 2447 4535 8220
1853 1952 0456 8276 8620 5446 4348
9943 6813 6504 6720 2184 9423 9319
3188 3347 1364 4307 8752 6361 1722
2327 1474 7567 7103 6126 1399 5591
2902 3412 2834 4309 2047 0782 5617
5833 6336 9005 1581 8595 9832 7966
4595 0949 0176 0507 6323 1295 7467
3564 0736 7394 0493 5610 6046 7927
6235 8200 9795 5079 8575 4615 7693
9358 9357 3023 4435 3415 6719 9489
9209 6598 0019 3354 7539 0260 0639
1332 7164 1870 2463 6816 2646 9021
3792 9193
TAHUN 2020
SN SL RB KM JM SB MG
xxxx xxxx 0678 2001 5270 5663 6800
5684 9614 6472 6876 7094 4130 0977
7701 5241 7946 7103 1564 8262 9732
8610 6399 6341 2188 4629 2477 0893
4290 9308 9328 6217 4113 6801 7243
2840 6034 2654 8641 6820 7320 0613
9640 5908 8084 7120 9180 4185 8291
0256 3014 7289 3432 3741 0286 6073
3765 7013 6625 3754 5697 7893 4725
3399 4365 2521 1700 7478 2182 9065
3815 3694 4009 6952 4069 4319 2858
9550 3651 7826 1212 2398 3874 4278
8406 3421 3336 1339 2382 1892 3108
4289 2954 8822 6195 4272 4861 5564
8691 2579 0977 7553 1787 0655 7690
0068 4828 4510 0704 5633 8711 4209
7988 9282 8007 1969 5979 2177 0698
2343 8550 9736 6275 6263 7111 3457
9010 6287 0013 2051 1455 8038 4782
8533 5352 2495 8732 4241 4239 0302
8189 8287 9795 1707 0171 5672 9677
8534 0680 3579 9330 9441 6344 3400
7654 6775 1429 0926 7291 9898 9793
9805 7872 3736 1989 8557 1165 7274
2800 5171 7695 1498 7850 4504 8580
4582 9586 8206 1428 2100 2772 0254
1094 5003 7383 4135 2986 0504 4174
0964 5456 2352 6173 6470 5706 3384
7151 7083 0903 5605 4548 0540 9809
8913 4353 5878 0376 7316 2402 5538
4561 9818 0260 8701 4922 0235 7492
9153 3692 4206 6265 1865 1985 1761
9799 1603 5936 0840 4282 7359 4466
4824 2469 9948 3178 9329 7970 7294
9739 9127 6978 9607 0677 5940 8318
9742 7681 0614 2245 6093 5112 4121
0420 4477 7208 0941 3623 1290 9422
0895 4815 5291 4667 7625 8967 0653
4513 2138 3965 9627 7640 8970 5110
0758 9946 4254 1489 9944 7713 4919
1592 0585 1090 2363 9245 9784 3582
2508 1818 7434 2630 5547 7893 4289
6109 1525 0977 6783 0858 8311 0187
5732 4625 6235 6345 5637 5836 6234
0048 9726 9261 0421 5441 8118 2267
6405 5471 0648 5217 2668 3851 5726
8762 3628 4782 1218 5697 4757 8314
8401 2085 6356 7316 3916 6944 4604
7566 0583 1777 9280 3610 8345 0864
4852 6531 5379 5262 2271 2620 2188
6278 0943 9386 7845 5159 1761 1934
9276 8226 5102 7409 1178 4237 0680
7177 3944 6871 8260 7289 1734 9859
5110 5805 9229 6310 0712 9266 2824
1773 6917 3179 8652 1531 0351 1244
3755 7972 8020 0710 3379 2443 9602
7937 9638 0356 9630 9946 3514 8306
5647 1274 1597 8391 5759 6968 5625
7456 1531 9039 8441 3006 6780 3185
9316 7760 1667 2139 8706 0621 6049
3186 8865 9561 3450 9608 8184 3407
5878 8173 1268 8189 8481 3742 2145
4617 1766 6228 1147 4850 1928 2370
7354 6247 6082 0992 6786 5394 7872
1830 8494 2981 7621 2323 6983 1381
7224 6364 4428 4010 0364 2076 3801
8669 3409 5734 8969 8782 3046 9816
1576 3488 9163 9032 2790 4671 5740
6394 0191 4236 9554 8936 5911 1298
3904 2743 4503 4626 2007 6851 8800
8978 4705 5382 9429 0449 7489 7693
9360 6153 2070 8135 8256 7523 3368
4896 2125 6297 3806 2385 8738 6624
2636 5979 0096 3580 8762 4412 8099
1651 1657 2465 5917 3795 2214 6020
7957 8535 0829 7085 6206 1760 xxxx

Data Hk 2021 Hari Ini

Data hk 2021 di atas merupakan data resmi dan sah yang di ambil dari pengeluaran pasaran togel hongkong resmi, data hk akan terupdate setiap hari setelah hasil pengeluaran resmi di umumkan pada jam 23:00 WIB

Apabila data hongkong belum terupdate, anda dapat langsung melihat hasil pengeluaran resmi melalui halaman keluaran hk hari ini

About admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *